You are here

Külaelu probleemid

Submitted by Heli on 30 May, 2007 - 21:25

Türi valla külaliikumise ja seltsitegevuse ümarlaual 14.aprillil 2007 nimetati allolevaid külaelu probleeme. Vali nimekirjast välja enda jaoks viis kõige olulisemat-tähtsamat punkti ja anna meile teada, sest iga inimese arvamus on oluline!
 
1.  - elanike vähene aktiivsus/ ettevõtlikkus
2.  - elanikkonna vananemine (vähenemine), püsielanikkonna vähesus
3.  - vähe tasuvaid töökohti
4.  - mainekujunduse probleemid
5.  - madal haridustase maapiirkonnas
6. - noorte kasvatamise tugisüsteemide puudulikkus
7.  - nõrk sotsiaalne võrgustik maal
8.  - vähene arvestamine üksikisikuga
9.  - külamajade vähesus
10 - nõrgad infrastruktuurid
11. - kasutamata tühjad hooned
12. - transpordiprobleemid
13. - kasutamata/ tühjad vanad talukohad
14. - külade vähene atraktiivsus
15. - teenuste vähesus
16. - looduse- ja terviseradade vähesus
17. - üldkasutatavate objektide puudulikkus
18. - jäätmemajanduse korraldamatus
19. - turvalisuse probleemid
20. - pärandkultuuri vähene tundmine, kasutamine, hooldamine, hoidmine (mõisad, pargid..)
21. - kultuuriväärtuste ja huvitavate kohtade vähene tähistamine

2. - püsielanikkonna vähesus
3. - vähe tasuvaid töökohti
9. - külamajade vähesus
15. - teenuste vähesus
16. - looduse- ja terviseradade vähesus