You are here

Tutvustus ja asukoht

Submitted by Erkki on 1 April, 2007 - 20:39

 
Kurla ja Meossaare külad asuvad Järvamaal, Türi vallas. Külasid läbib Imavere – Viljandi - Karksi-Nuia maantee. Mõlemad külad on hajaasustusega, kohalik mullastik on viljakas ja sobilik põllumajanduslikuks tootmiseks. Kahjuks on aastaid kestnud põllumajanduse madalseis sundinud mitmeid talupidamisega alustajaid oma tegevuse lõpetama ja suunduma teistele elualadele. Õnneks on siiski ka visad jätkajad ja ka tühjad talud täituvad taas inimestega. Seisuga 01.06.2006 elanike arv Kurlas 54 ja Meossaares 53. Suviti külade elanikkond mitmekordistub, linnakärast pääsemine meelitab inimesi üha enam.

Kommentaarid

Minu nimi on Ants
Ma pole küll päriselt Meossaares elanud, tegelikult elasime Tallinnas, aga alates 1942 kuni tänaseni olen tihedalt seotud selle küla ja ta inimestega. Eriti meeldejäävad mulle on olnud aastad 42 - 52, kui ma igal suvel olin oma onu Jaak Lindsalu juures Lehtmetsa talus. Õppisin tegema kõiki talutöid ja saime headeks sõpradeks kindlasti kõigi küla noortega, kelledest paljudega on see sõprus tänini kestma jäänud. Korraldasime Vainu talu punases majas tihti labrakaid, mängisime Rehe talu õues palli. Tol ajal oli külas palju noori ja see oli üks ilus ja huvitav aeg.